Ангелска рибка

Как да си направим оригами Ангелска рибка. Диаграма.

Пунктираната линия е за да ви помогне при изработването на модела

нарисувате очи и уста на рибката 🙂