Кусудами

Кусудама

Моята първа кусудама

пролет е

кусудама мартеничка