Снежинка

Снежинката е направена от Симеон Симеонов Василев
Град Русе на 6 години.