Снимки на оригами

Кусудами 200220110721

Кусудами

Кусудама Моята първа кусудама пролет е

Оригами Жерав

Оригами Жерав

Има една легенда че, ако човек направи 1000 жерава каквото му желае сърцето ще стане...