Снежинка

Снежинка IMG 6189

Снежинка IMG 6194

Снежинка IMG 6196

Снежинката е направена от Симеон Симеонов Василев
Град Русе на 6 години.